Skip to content
The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido
128-1 Tokiwa, Akaigawa, Yoichi-gun, Hokkaido, 046-0593, Japan
Check in / Check out
Rooms + Guests