The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido

128-1 Tokiwa, Akaigawa, Yoichi-gun, Hokkaido, 046-0593, Japan   •  Weather: